Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Súdne lekárstvo - termín testu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že hodnotenie z predmetu Súdne lekárstvo sa bude konať formou testu dňa 23.12. o 18:00. Test sa bude konať v tíme SL - test 23.12. o 18:00. Študenti sa do tímu nalogujú cez kód: dbxe98e. Test bude zaslaný vyučujúcim do chatu tímu

Prezentácia z prednášky pri príležitosti Dňa ľudských práv

Vážené študentky, vážení študenti,

pri príležitosti Dňa ľudských práv usporiadali naši študenti, ktorí aktuálne pôsobia v pozícii pomocných vedeckých síl na Katedre dejín práva, prednášku s Mgr. Dubovským, PhD. z Ústavu pamäti národa.

Ak ste nestihli prednášku, môžete si pozrieť materiál z prednášky TU.

TPH I - oznam pre skupiny C1, C4 a C5 - zmena času testu

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z TPH I skupín C1, C4 a C5 sa budú dňa 7.12.2021 konať v náhradnom tíme, do ktorého sa študenti dostanú cez kód: t2cq7ol

Cvičenie všetkých skupín sa uskutoční spoločne o 17:15 a jeho náplňou bude len vykonanie testu