Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Súdne lekárstvo - zrušenie cvičenia 23.9.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie a prednáška z predmetu Súdne lekárstvo sa dňa 23.9. konať nebude. Bude zabezpečená náhrada a to predĺžením cvičenia a prednášky, ktoré sa budú konať dňa 30.9.

Oznam o forme prednášok na Katedre TPaK počas prvého týždňa výučby

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že prednášky z vyučovaných predmetov budú v prvom týždni výučby prebiehať v nasledovných formách:

TPH I - online cez MST - kód do tímu: 3v2dmbe

TPH II - online cez MST - kód do tímu: l1mudks

TPP II - online cez MST - kód do tímu: 6tvuoup

Kriminológia (3. Bc.) - online cez MST - kód do tímu: knf25st

Kriminológia (2. Mgr.) - online cez MST - kód do tímu: v6urjg2

Forma ďalších prednášok je uvedená v harmonogramoch, ktoré sú zverejnené na stránke katedry a v Moodli.

Informácie o tímoch na skúšky katedry a o kódoch do tímov

Vážení študenti, 

 

zverejňujeme informácie o tímoch v MS Teams, v ktorých budú prebiehať skúšky s jednotlivými členmi katedry, ako aj prístupové kódy do týchto tímov.

 

Prosíme Vás zároveň, aby ste sa dôkladne oboznámili aj s pokynmi o priebehu ústnych skúšok na Katedre trestného práva a kriminológie. Bližšie informácie nájdete na tomto linku: http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/tpak/ustn..., resp. na stránke katedry.