Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Zmena termínu online prednášky TPH I. a konzultačných hodín - doc. Vráblová

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje študentom, že on-line prednáška z Trestného práva hmotného I. na tému Súbeh trestných činov a recidíva sa dňa 15. 11. 2021 neuskutoční. Náhradný termín on-line prednášky je 12. 11. 2021 (v piatok) o 15:00 hod. cez Ms Teams. 

Rovnako sa mení aj termín konzultačných hodín pani doc. Vráblovej, ktoré sa neuskutočnia dňa 15. 11. 2021, ale v náhradnom termíne, a to 16. 11. 2021 (utorok) v čase od 12:00-13:30 hod. 

Diplomové práce - Dr. Zeman

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že Dr. Zeman už vyčerpal školiace kapacity záverečných prác a že vybraní študenti na školenie budú informovaní individuálne cez email najneskôr do štvrtkového večera, t.j. 4. 11. 2021.

Diplomové práce - Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vybraní diplomanti doc. Szabovej budú informovaní individálne cez email a to najneskôr ráno 28.10.

Výberové konanie na miesto študentskej pomocnej vedeckej sily na KTPaK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra trestného práva a kriminológie vyhlasuje konkurz na jedno miesto pomocných vedeckých síl na obdobie 7 mesiacov od 1.11. 2021, pre odbor

trestné právo (tútori: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., JUDr. Štefan Zeman PhD)

Trvanie stáže: 7 mesiacov

Popis činností:

Informácia o spôsobe zapisovania tém záverečných prác na Katedre trestného práva a kriminológie

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že témy diplomových a bakalárskych prác si budú môcť študenti dohodnúť od 18.10. do 5.11. s nasledujúcimi vyučujúcimi:

prof. Šimovček - prostredníctvom emailu

prof. Záhora - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez MST

dr. Šanta - jedna diplomová práca prostredníctvom emailu (ostatné témy vypísané v MAIS-e)

doc. Szabová - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez konzultačné hodiny

doc. Deset - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez MST