Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry OaOP

Skúška z predmetu Podnikateľské právo

Vážení študenti,

skúška z predmetu Podnikateľské právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 15-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené. Pripravovať sa je potrebné z prezentácií zverejnených v systéme Moodle. Ak niekto niečomu nerozumie, napíšte mi, pokúsim sa bližšie vysvetliť.

Skúška z predmetu Obchodné právo I

Vážení študenti,

skúška z predmetu Obchodné právo I bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s deviatimi testovými otázkami a dvomi otvorenými otázkami. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku 3 body.

Klasifikačná stupnica:

15, 14 bodov – A

13 bodov – B

12, 11 bodov – C

10 bodov – D

9 bodov – E

8 a menej bodov – FX.

Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať. Predmetom skúšky bude problematika po akciovú spoločnosť (vrátane akciovej spoločnosti).

Skúška z predmetu OPP II

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu skúška z predmetu OPP II bude obdobnou formou, ako tomu bolo v rámci OPP I, a to formou testu s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.

Skúška z predmetu OPP I

Vážení študenti,

skúška z predmetu OPP I bude prebiehať formou, ako bola pôvodne oznámená na začiatku semestra. Pôjde teda o test s 9-timi testovými otázkami (vždy len jedna odpoveď je správna) a s jednou otvorenou otázkou. Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod, za otvorenú otázku je možné získať 3 body.

Klasifikačná stupnica:
12-11=A
10=B
9=C
8=D
7=E
6-0=Fx.

Z dôvodu súčasnej situácie však bude vyplnenie testu prebiehať prostredníctvom systému moodle. Vypracovanie testu bude časovo obmedzené, bližšie Vás ešte budeme informovať.

Oznam k predmetu Bytové právo

Vážení študenti predmetu "Bytové právo",

z dôvodu zrušenia prezenčnej výučby je potrebné sledovať zverejnenia k predmetu v univerzitnom systéme moodle (moodle.truni.sk), kde sa nachádzajú študijné materiály (najmä podrobné prednášky a ďalšie prípadné doplňujúce materiály, praktické cvičenia a úlohy na zamyslenie), informácie o podmienkach absolvovania predmetu a o záverečnej skúške, ako aj otvorené diskusné fórum na vysvetlenie akýchkoľvek nejasností v matérii predmetu.

Oznam k predmetu OPH II

Vážení študenti,

vzhľadom na pretrvávajúci mimoriadny stav je nutné modifikovať výučbu a skúšku z predmetu OPH II.

Náhradou prezencnej výučby je odovzdanie dvoch vypracovaných zadani /denní/, jedného externí, keďže v rámci sústredení absolvovali pomerne väčšiu časť výučby ako denní.

Odovzdanie náhradného plnenia je predpokladom účasti na skúške. Zadania v počte 2 ks treba odovzdať do 6.5.2020.

OPP II - prednášky a zadanie pre externistov

Vážení študenti externého štúdia,

z dôvodu aktuálnej situácie a prerušenia výučby Vás prosíme, aby ste sledovali materiály v systéme moodle (moodle.truni.sk), kde sú nahraté prednášky potrebné pre úspešné absolvovanie skúšky. Zároveň je v systéme moodle dostupné aj zadanie s obvyklými otázkami, ktoré sa zvykneme pýtať na skúške (dostupné aj tu). Prosíme Vás o vypracovanie zadania do 6.4.2020 a jeho odoslanie na mail dr. Maslákovi.

 

Oznam pre študentov OPH RP

Zmena z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia obdobia výučby: pôvodné termíny priebežného hodnotenia  (test kombinovaný s otvorenými otázkami) dňa 14.3.2020 a dňa 25.4.2020 sa nahradia novým termínom. Ten bude stanovený hneď ako to umožní situácia. Prosím sledujte oznam v tejto sekcii. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 30b. za testové otázky a 10b. za otvorené otázky. Podklady na obdobie prerušenia výučby nájdete v Moodle.

Oznam pre študentov OPH VC

Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom, ktorý je stanovený na predposledný týždeň výučby na jednotlivých cvičeniach (bez ohľadu na prípadné zmeny v trvaní výučbového obdobia semestra). Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 30b. za testové otázky a 10b. za otvorené otázky. Podklady pre štúdium na obdobie prerušenia výučby postupne nahrávané v Moodle.