Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry OaOP

Cvičenia OPP II - dr. Gešková, 26.10.2021

Milí študenti,

cvičenia OPP II dr. Geškovej (skupina č. 2 a č. 5) nebudú mať výučbu v rámci tohto predmetu dňa 26.10. 2021. 

Náhradné cvičenie bude online dňa 3.11.202 o 8.45 hod cez MS Teams (nazov: OPP nahradne cvicenie, kod timu: 1rndau9).

V prípade, ak má niekto kolíziu s iným predmetom, oznámte to vyučujúcej.

Dohodnutie si tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2021/2022 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2022/2023

V prípade záujmu o dohodnutie si témy bakalárskej alebo diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas konzultačných hodín prostredníctvom MS Teams. Tému diplomovej práce je možné dohodnúť (v termíne od 18.10. do 5.11.) s nasledujúcimi vyučujúcimi. Ak nie je určený konkrétny okruh tém, pedagóga možno kontaktovať z oblasti, ktorú vyučuje.  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 3 bakalárske a 3 diplomové práce 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. – 2 bakalárske a 2 diplomové práce 

Prednáška dr. Borkovičovej v rámci Týždňa vedy a techniky 9.11.2021

Milí študenti,

srdečne Vás pozývame na prednášku JUDr. Veroniky Borkovičovej z Národnej banky Slovenska, ktorá sa uskutoční online dňa 9.11.2021 o 8:45.

Katedra občianskeho a obchodného práva

                                                                                                                                                                                         

Oznam o skúške z OPP I

Oznam pre denných študentov 1. ročníka mgr. štúdia

Tí, ktorí ešte neabsolvovali skúšku z predmetu Občianske právo procesné I, prosím kontaktujte dr. Geškovú, dr. Zámožíka alebo dr. Masláka ohľadne možných termínov.