Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry OaOP

Dohodnutie si tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2021/2022

V prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas online konzultačných hodín prostredníctvom MS Teams. Tému diplomovej práce si je možné dohodnúť (v termíne od 16.11. do 4.12.) s nasledujúcimi vyučujúcimi:  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - zmluvné právo, cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa, zastúpenie)

Oznamy pre študentov externého štúdia (predmety SSOP, OPP I a OP I)

Dr. Hlušák oznamuje externým študentom 3. ročníka magisterského štúdia, že predmet Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax prebehne túto sobotu 24. 10. 2020 online formou. Pre zúčastnenie sa je potrebné pripojiť sa na MS Teams s prístupovým kódom kec098x. Zároveň prvé dve hodiny tohto predmetu budú z Práva duševného vlastníctva.

Oznam pre skupiny dr. Masláka (OPP II)

Dr. Maslák oznamuje študentom svojich skupín z predmetu OPP II, aby sa nasledujúci utorok, t. j. 13.10.2020, zúčastnili online skupín dr. Geškovej (kódy na jednotlivé skupiny sú uvedené v ozname na webe katedry nižšie). Je možné vybrať si skupinu dr. Geškovej, ktorá tomu-ktorému študentovi z časového hľadiska najviac vyhovuje.

Oznam pre študentov predmetu OPP II

Dr. Gešková a dr. Maslák oznamujú študentom aj touto formou prístupové kódy do skupín (MS Teams) na prednášky, ako aj jednotlivé cvičenia z predmetu OPP II.

Kód na pripojenie pre prednášku - kfatyxj

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 1 (cvičiaci dr. Maslák) - swyeff7

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 2 (cvičiaci dr. Maslák) - kquxdon

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 3 (cvičiaci dr. Gešková) - 6zztyy8

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 4 (cvičiaci dr. Gešková) - 121g1bv

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 5 (cvičiaci dr. Gešková) - 6knnmk6

Oznam pre študentov predmetu Zmluvné právo

Doc. Jurčová oznamuje študentom predmetu Zmluvné právo, aby si pozreli podklady a pokyny (v systéme Moodle) k prvému semináru, ktorý sa uskutoční dňa 28.9 o 15.00 hod online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Kód na prístup do tímu: ibhxm3g