Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry OaOP

SVOČ na Katedre občianskeho a obchodného práva

Milé študentky, milí študenti,

zúčastnite sa Vedeckej študentskej konferencie s odborným príspevkom (8-15 strán aj z obhajovanej záverečnej práce) alebo vedeckou prácou ŠVOČ (20-30 strán, ktoré nie sú súčasťou záverečnej práce) školenými na Katedre občianskeho a obchodného práva.

Môžete si vybrať školiteľa spomedzi členov katedry a dohodnúť si po individuálnej konzultácii tému práce. Nižšie témy pre inšpiráciu.

 

školiteľ dr. Maslák 

1. Pozostatky socializmu v pozemkovom vlastníctve na Slovensku - čas pokročiť vpred

Prenesená skúška OPP II

Termíny pre prenesenú skúšku z predmetu OPP II pre 3. ročník mgr. EŠ sú dňa 9.3.2021 (skúšajúci dr. Maslák, tím konzultácie Maslák, link zverejnený v časti konzultačné hodiny členov katedry) a dňa 19.3.2021 (skúšajúca dr. Gešková, tím konzultácie Gešková, link zverejnený v časti konzultačné hodiny členov katedry). Na skúšku sa je potrebné prihlásiť cez systém MAIS.

Prenesená skúška OPH II pre 2. mgr.

Prenesená skúška OPH II pre 2. ročník mgr. štúdia (skúšajúca doc. Jurčová) sa uskutočí dňa 8.3.2021 o 8.30 v MS Teams (tím konzultacie jurcova, kód tímu fxg00hf). Na skúšku sa je potrebné prihlásiť cez systém MAIS.

Konkurz na tri miesta pomocných vedeckých síl

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra občianskeho a obchodného práva vyhlasuje konkurz na tri miesta pomocných vedeckých síl na obdobie 6 mesiacov od 1.3. 2021, pre odbor

- občianske hmotné právo (tútor: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.)

- civilný proces (tútor: JUDr. Katarína Gešková, PhD.)

- obchodné právo (tútor: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, CSc.)

Náplň práce:

Oznam o informáciách o predmetoch

Milí študenti,

informácie o predmetoch, podmienkach hodnotenia a linky na vyučované predmety v letnom semestri (cez program MS Teams) nájdete primárne v systéme Moodle ku tomu-ktorému predmetu.  

Katedra občianskeho a obchodného práva